Zapošljavanje

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA JN 06/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/06, URBROJ: 426-02-03/2-24-4, objavljenog dana 13. svibnja 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je …

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 06 Služba za vještačenje u drugom stupnju

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/06, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.05.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se …

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 06 Područni ured u Varaždinu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/06, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.05.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se …

ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA JN KLASA 02/24

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje …