ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JN KLASA 17

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/17, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.09.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za sljedeća radna mjesta:

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U OSIJEKU

2.1. vještak – specijalist – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

2.2. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Slavonski Brod

2.3. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Požega

2.4. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Virovitica

3. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

3.1. vještak – specijalist – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

3.2. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Gospić

4. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U VARAŽDINU

4.1. vještak – specijalist – 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

4.2. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Koprivnica

5. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

5.1. vještak – specijalist – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

5.2. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Sisak

5.3. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Karlovac

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

                                                                                                       RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.