Odluka o odabiru kandidata javnog natječaja 13/22

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/13, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26.08.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU

1.1. stručni referent II.

– Matea Olujić

1.2. stručni referent II. – mjesto rada Zadar

      – Maja Živaljić

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.