Odluka o odabiru kandidata javnog natječaja 16/22

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/16, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.09.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

4. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA

4.1. stručni referent II.

– Valentina Jurčević

– Sandra Sabljić

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.