Odluka o odabiru kandidata na javnom natječaju; Klasa 08

Na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/08, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 38/22 od 25.03.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.03.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE

2.1. administrativni referent – vozač

Mladen Sabljić

Odabrane kandidatkinje će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.