Odluka o odabiru kandidata na javnom natječaju; Klasa 22

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/21-01/22, URBROJ: 426-02-03/3-22-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 6/22 od 14.01.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14.01.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U OSIJEKU

 1.1. stručni referent I

  • Kristina Savković

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.