Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 10 – SU Zagreb

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto:

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/10, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 82/22 od 15.07.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.07.2022. godine, broj biltena 135, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

  1. SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA NADZOR I KONTROLU NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA

4.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

      –      Marijana Zoričić Kolac

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.