Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto – JN 16/22

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/16, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljenom na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.09.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

6. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

6.1. stručni referent II.

– Nermina Nuhić

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.