Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto – JN 23/22

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljenom na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.10.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, ODSJEK URUDŽBENO I ARHIVA

2.1. stručni referent II.

– Margareta Palić

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.