Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/10, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 82/22 od 15.07.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.07.2022. godine, broj biltena 135, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

ODSJEK ZA INFORMATIKU I INFORMACIJSKU SIGURNOST

3.1. stručni referent I.

      –      Dominik Toth

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.