Odluka o poništenju Javnog natječaja, KLASA: 112-02/22-01/12, URBROJ: 426-02-03/2-22-10 od 22. kolovoza 2022. godine

  1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAOŠLJAVANJA

2.1. stručni savjetnik (pravni)1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

                                                                                                                   RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.