Odluku o odabiru kandidata za radno mjesto – JN klasa 23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljenog dana 28. listopada 2022. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

3.1. viši stručni savjetnik (ekonomski) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Petra Negovetić

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.