Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 10, Područni ured u Varaždinu, Sektor za vještačenje

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/10, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 82/22 od 15.07.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.07.2020. godine, broj biltena 135, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Miškinina 35, Varaždin

– sljedeći kandidati za radno mjesto:

  1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U VARAŽDINU

2.1. stručni referent II.

dana 24.08.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
6N.L.27.09.1976.VARAŽDIN9,00
12K.P.30.10.1978.TRNOVEC BARTOLOVEČKI9,10
13I.H.11.08.1984.VARAŽDIN9,20
22N.M.23.02.1964.PETRIJANEC9,30
25S.B.24.03.1972.VINICA9,40
31Š.K.03.10.1963.VARAŽDIN9,50
37V.M.03.05.1974.VARAŽDIN10,00
41Ž.S.29.12.1986.RADOVAN10,10
42D.V.15.09.1990.MALI BUKOVEC10,20
44T.B.P.24.08.1988.LUDBREG10,30
51J.M.26.08.1986.LEGRAD10,40
53J.R.12.02.1976.IVANEC10,50

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184 730

e-mail: bjazbec@zosi.hr

AddThis Sharing Buttons

Share to E-mail