Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 10, Područni ured u Zagrebu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/10, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 82/22 od 15.07.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.07.2020. godine, broj biltena 135, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Tvrtkova 5, Zagreb, soba br. 8

– sljedeći kandidati za radna mjesta kako slijedi:

  1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU
  • stručni referent II.

Dana 19.08.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
24L.M.N.15.12.1978.ZAGREB9,00
26I.I.04.05.1988.PRIGORJE BRDOVEČKO9,10
40A.D.11.12.1985.POPOVAČA9,20
45M.P.06.02.1971.ZAGREB9,30
56V.P.19.02.1973.ZAGREB9,40

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184 730

e-mail: bjazbec@zosi.hr