Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 10, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za opće poslove, Odsjek za informatiku i informacijsku sigurnost

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/10, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 82/22 od 15.07.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.07.2020. godine, broj biltena 135, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V. kat, soba br. 516

– sljedeći kandidati za radna mjesta kako slijedi:

                   3.  SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

                  ODSJEK ZA INFORMATIKU I INFORMACIJSKU SIGURNOST

       3.1 stručni referent I.

GRUPA A – dana 29.07.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
20V.G.14.03.1978.ZAGREB9,00
7D.T.29.07.1992.ZAGREB9,15
55V.P.19.02.1973.ZAGREB9,30

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064-735

e-mail: ivucinic@zosi.hr