Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 16 – SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/16, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.09.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Tvrtkova 5, Zagreb, prizemlje, soba br. 8.

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

6. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

6.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka postojećeg zaposlenika odsutnog zbog  privremene nesposobnosti za rad, rad u punom radnom vremenu

Dana 21.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
10A.N.Č.18.12.1984.Zagreb9,00
21M.K.24.12.1973.Zabok9,15
29M.A.17.09.1991.Zagreb9,30
50N.N.25.01.1993.Zagreb9,45
51B.M.09.01.1981.Zagreb10,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184 706

e-mail: abrlek@zosi.hr

AddThis Sharing Buttons

Share to E-mail