Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 16 – SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/16, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.09.2020. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 4. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA

4.1. stručni referent II. – 2 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme

Dana 25.10.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4V.J.18.02.1985.Zagreb9,00
5K.R.18.11.1980.Zagreb9,10,
12E.R.20.08.1983.Zagreb9,20
16A.K.21.11.1994.Zagreb9,30
23H.K.12.11.1989.Zagreb9,40
24L.B.19.08.1996.Kutina9,50
26D.G.11.11.1971.Zagreb10,00
34R.Š.05.12.1992.Novi Zagreb10,10
35+44M.M.24.08.1990.Zagreb10,20
39D.R.20.05.1974.Zagreb10,30
48B.K.29.02.1984.Zagreb10,40
49N.N.25.01.1993.Zagreb10,50
52B.M.09.01.1981.Zagreb11,00
54P.Ž.12.07.1986.Zagreb11,10
56S.B.22.09.1969.Jastrebarsko11,20
57A.V.26.04.1996.Zagreb11,30
58S.S.04.09.1968.Zagreb11,40
64S.C.28.07.1974.Zagreb11,50
65V.P.19.02.1973.Zagreb12,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064 735

e-mail: ivucinic@zosi.hr