Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 18, Središnji ured Zagreb

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/18, URBROJ:426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.09.2022. godine, broj biltena 173, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

  1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA
  • Stručni savjetnik (pravni)

Dana 14.10.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4A.O.25.06.1980.ZAPREŠIĆ  9,00

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  molimo kandidata da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođe u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr

AddThis Sharing Buttons

Share to E-mail