Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 22, Sektor za zapošljavanje i kontrolu, Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/21-01/22, URBROJ: 426-02-03/3-22-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 6/2022 od 14.01.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14.01.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

2. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

2.1. samostalni stručni referent I. – 1 izvršitelj (ekonomski), na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

da pristupe na intervju, na adresi: Radnička cesta 1, Zagreb soba br. 516, V. kat

dana 14.02.2022.g. kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
7J.P03.03.1970.ZAGREB10,00
8Z.B.16.08.1984.ZAGREB10,10
43Ž.M.23.12.1984.ZAGREB10,20
44M.F.07.09.1987.BUDINŠČINA10,30
49M.P.D.21.09.1988.VELIKA GORICA10,40
50G.M.04.06.1978.ZAGREB10,50

Napomena: zbog aktualne epidemiološke situacije mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Svi kandidati koji pristupaju intervjuu, dužni su se pridržavati Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski te su obvezni predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2, a sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr