Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 23, SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.10.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA

1.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 23.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5S.B.22.10.1986.ZAGREB9,00
8M.M.19.01.1967.ZAGREB9,10
12E.R.20.08.1983.ZAGREB9,20
14T.Č.28.10.1964.ZAGREB9,30
17J.B.17.08.1984.VELIKA GORICA9,40
18M.M.05.03.1985.ZAGREB9,50
20A.N.Ć.18.12.1984.ZAGREB10,00
21K.B.29.04.1979.ZAGREB10,10
29K.R.18.11.1980.ZAGREB10,20
31A.R.09.04.1983.ZAGREB10,30
33V.G.30.12.1969.VELIKA GORICA10,40
36G.S.14.06.1971.ZAGREB10,50
38S.R.01.05.1984.ZAGREB11,00
47K.F.10.05.1995.PEŠĆENICA11,10

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184 706

e-mail: abrlek@zosi.hr