Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 23, SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.10.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

3.1. viši stručni savjetnik (ekonomski) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 24.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4S.I.10.07.1971.Zagreb9,00
6P.N.10.02.1969.Zagreb9,10
11V.S.S.28.06.1984.Zagreb9,20
23M.K.22.05.1976.Zagreb9,30
24K.K.25.12.1988.Žigrovec, Sveti Ilija9,40
27I.K.28.09.1987.Zagreb9,50
39M.B.B.31.07.1991.Zagreb10,00
45P.M.K.30.09.1989.Brezovica10,10
46M.S.02.10.1968.Karlovac10,20

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr