Poziv na razgovor JN klasa 07, stručni referent II, PU Zagreb

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/22-02/07, URBROJ: 426-02-03/2-22-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 41/22 od 01.04.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.04.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Tvrtkova 5, Zagreb, soba broj 9

– dana 09.05.2022., sljedeći kandidati:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

1.1. stručni referent II. – 2 izvršitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme; 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana)

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA/ BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
7,8S.B.27.10.1995.Zagreb09,00
11I.A.25.06.1998.Zagreb09,10
12B.T.17.10.1967.Zagreb09,20
13M.B.06.02.1990.Zagreb09,30
16M.K.24.12.1973.Zabok09,40
20M.S.21.11.1973.Zagreb09,50
21D.V.12.03.1968.Zagreb10,00
22P.K.M.22.02.1962.Zagreb10,10
24D.Š.03.01.1973.Zagreb10,20
25I.G.03.09.1984.Koprivnica10,30
26M.J.Č.20.11.1976.Sv.Ivan Zelina10,40
27I.F.27.06.1990.Sesvete10,50
28S.K.27.07.1964.Zagreb11,00
30I.Š.07.05.1982.Zagreb11,10
35A.V.06.03.1985.Donja Stubica11,20
38A.K.21.11.1994.Zagreb11,30
39D.D.03.01.1977.Zagreb11,40
40M.Š.S.20.09.1967.Zagreb11,50
41K.K.14.01.1970.Zagreb12,00
43D.T.03.03.1984.Vrbovec12,10
44S.D.24.10.1983.Zagreb12,20

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr