Poziv na razgovor JN klasa 18, Sektor za vještačenje, Područni ured u Rijeci i IMR Gospić

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/21-01/18, URBROJ: 426-02-03/3-21-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 119/2021 od 05.11.2021. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05.11.2021. godine, broj biltena 214, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE,

3. PODRUČNI URED U RIJECI

3.1.  vještak- specijalist, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

da pristupe na intervju, na adresi: Lošinjska 16, Rijeka, II. kat,  soba br. 408

dana 31.01.2022.g. kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5D.G.S.23.01.1963.RIJEKA09,00
12M.B.19.04.1963OMIŠALJ09,15

3.2.  vještak-specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, izdvojeno mjesto rada Gospić

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
13M.B.19.04.1963OMIŠALJ09,30

Napomena: zbog aktualne epidemiološke situacije mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Svi kandidati koji pristupaju intervjuu, dužni su se pridržavati Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski te su obvezni predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2, a sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: MBabic@zosi.hr

AddThis Sharing Buttons

Share to E-mail