Poziv na razgovor za radno mjesto stručni referent II., PU Rijeka, IMR Gospić – JN klasa 09

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/22-02/09, URBROJ: 426-02-03/2-22-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 41/22 od 01.04.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.04.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

dr. Franje Tuđmana 8, Gospić

– dana 13.05.2022., sljedeći kandidati:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

1.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Gospić

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA/ BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5M.D.24.04.1988.Gospić09,30
10N.M.22.04.1990.Gospić09,40
11P.B.21.02.1995.Gospić09,50
12I.R.14.07.1983.Gospić10,00
13R.M.15.06.1987.Gospić10,10
14B.S.06.01.1979.Gospić10,20
15M.B.B.19.01.1986.Lički Osik10,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr