Poziv na razgovor za radno mjesto stručni referent II. u PU Zagreb – Javni natječaj klasa 04

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/22-02/04, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 23/22 od 25.02.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.02.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Tvrtkova 5, Zagreb, soba broj 9

– dana 24.03.2022., sljedeći kandidati:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

1.1. stručni referent II.

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA/ BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4J.J.16.12.1995.Zagreb09,00
6R.P.16.02.1973.Zagreb09,10
7I.D.07.08.1974.Zagreb09,20
10S.B.27.10.1995.Zagreb09,30

Napomena:  Svi kandidati koji pristupaju intervjuu, dužni su se pridržavati Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr