Poziv na razgovor za radno mjesto stručni savjetnik (pravni), KLASA:12

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/22-02/12, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/22 od 24.06.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.06.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poziva se sljedeći kandidat za radno mjesto:

 2. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAOŠLJAVANJA

2.1. stručni savjetnik (pravni)1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

da pristupi na intervju, na adresu Radnička cesta 1, Zagreb, 5. kat, soba 517,

dana 20.07.2022:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA/ BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4M.K.13.08.1983.Virovitica09,00
5L.V.02.02.1988.Zagreb09,15

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr