Poziv na razgovor za radno mjesto viši stručni savjetnik u središnjem uredu (psiholog), KLASA:08

Na Javni natječaj, KLASA: 112-02/22-01/08, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 38/22 od 25.03.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.03.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

 3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

3.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu (psihologija)

da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, 1. kat, soba 117

dana 19.05.2022. u 09,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA/ BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
6J.P.A.09.01.1986.Zagreb09,00
11J.N.Š.27.02.1983.Samobor09,15

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr