Poziv na razgovor za radno mjesto viši stručni savjetnik u središnjem uredu (psiholog), KLASA:12

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/22-02/12, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/22 od 24.06.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.06.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poziva se sljedeći kandidat za radno mjesto:

 1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu (psihologija) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka postojećeg zaposlenika odsutnog zbog privremene nesposobnosti za rad, rad u punom radnom vremenu

da pristupi na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, 1. kat, soba 117

dana 19.07.2022. u 09,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA
6D.B.01.05.1986.Split

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr