Odluka o odabiru kandidata – Javni natječaj Klasa 27

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/27, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljenog dana 08. studeni 2022. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

5. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

5.1. stručni savjetnik – vještak socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Sisak

  • Ivana Orešić

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.