Odluka o odabiru kandidata JN 25/22

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/25, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljenog dana 14. prosinca 2022. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

2.1. stručni referent II. – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Damir Tonković
  • Mirjana Gulija

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.