Odluka o odabiru kandidata JN 31/22 za radno mjesto

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/31, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljenog dana 28. prosinca 2022. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE

2.1. stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Luka Radić

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.