Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto: KLASA 19

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto:

Na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa KLASA:112-02/22-01/19, URBROJ:426-02-03/2-22-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16.11.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

  1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREB

1.1. rukovoditelj područnog ureda – vještak – 1 izvršitelj, imenovanje na razdoblje od 4 (četiri) godine, rad u punom radnom vremenu

  • Sanja Lončar

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.