Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 31

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/31, URBROJ:426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.12.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu: 

Radnička cesta 1, Zagreb V kat, soba broj 517

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE

2.1. stručni savjetnik

Dana 31.01.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
3T.Š.29.10.1985.Lobor9,00
5K.T.05.03.1994.Zagreb9,15
7M.S.05.04.1989.Zagreb9,30
10M.S.20.04.1994.Zagreb9,45
12L.R.16.11.1988.Susedgrad10,00
16M.B.14.07.1975.Sesvete10,15

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr

AddThis Sharing Buttons

Share to E-mail