Ispravak Poziva na razgovor – Javni natječaj Klasa 07, Područni ured u Rijeci, mjesto rada Gospić od 28.8. 2023.

U Pozivu na razgovor­-Javni natječaj Klasa 07, Područni ured u Rijeci, mjesto rada Gospić,  objavljen na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dana 28. kolovoza 2023. godine pogrešno je navedena adresa održavanja intervjua.

Nova adresa održavanja intervjua je izdvojeno mjesto rada Gospić, dr. Franje Tuđmana 8prizemlje, soba br. 8.

 Pozivaju se da na intervju pristupe sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

6. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

6.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Gospić

dana 19.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
14M.D.10.05.1979.Gospić10,00
15J.B.22.02.1993.Gospić10,15
17P.B.21.02.1995.Gospić10,30
21K.P.14.04.1995.Kaniža Gospićka, Gospić10,45
29A.P.15.01.1991.Lipovljani11,00
49D.V.A.07.03.1972.Otočac11,15
71T.K.24.01.1981.Otočac11,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr