Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, KLASA 04

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/23-01/04, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05.07.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto kako slijedi:

  1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU

1.1.  viši stručni savjetnik u središnjem uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.