Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto – JN 04/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-01/04, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljenom na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05.07.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU

2.1. stručni referent II.

– Antonija Karin

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.