Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 04, Područni ured u Splitu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/04, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05.07.2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Ulica Ruđera Boškovića 28-30, Split

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU

2.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 24.08.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4P.B.07.02.1988.Split9,00
6M.S.14.09.1990.Dugopolje9,15
8M.B.26.04.1973.Solin9,30
9A.K.27.02.1990.Split9,45
11T.D.21.01.1982.Podstrana10,00
12M.D.13.01.1981.Split10,15
15M.K.B.13.10.1971.Split10,30
16A.G.09.07.1988.Kaštel Sućurac10,45

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr