Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 07 07/23

Na Javnom natječaju KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.07.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

 

  1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

 

1.1. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

  • Martina Šarić

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.