Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 07/23

Na Javnom natječaju KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.07.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

8. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

8.1. stručni savjetnik (pravni) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Dean Mikulić

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.