Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 07, 5.1. stručni referent I.

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-01/07, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljenog dana 21. srpnja 2023. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

5. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA FINANCIJE I STATISTIKU

5.1.  stručni referent I. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Sanja Hartek Burazer

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.