Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 07, 7.1. stručni referent II.

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-01/07, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljenog dana 21. srpnja 2023. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

7. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

7.1.  stručni referent II. – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ivan Andrić
  • Sandra Furdi

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.