Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 07, Središnji ured, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. 07. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, dvorana br. 517.

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

5. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA FINANCIJE I STATISTIKU

5.1. stručni referent I. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 11.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
12T.Č.28.10.1964.ZAGREB9,00
41A.M.M.09.11.1973.ZAGREB9,15
70S.H.B.06.08.1974.ZAGREB9,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr