Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 10, Središnji ured, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za nabavu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/10, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. kolovoza 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V. kat, dvorana br. 517.

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU

  • viši stručni savjetnik u središnjem uredu– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 22.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2A.S.16.5.1981.SVETI IVAN ZELINA09,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr