Poziv na razgovor objava, PKS 1.1. i 2.1. JN 07 2023, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-2, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.07.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, 5. kat, soba 517

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

 1.1. viši stručni savjetnik 

Dana 20. rujna 2023. godine, kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4D.M.18.05.1972.ZAGREB9,00
19L.K.O.29.04.1968.ZAGREB9,20
22M.Š.30.10.1975.ZAGREB9,40
36M.L.27.10.1964.ZAGREB10,00
50D.M.09.09.1968.ZAGREB10,20
51M.F.17.09.1994.ZAGREB10,40
52M.P.10.07.1993.ZAGREB11,00
60A.S.10.02.1988.ZAGREB11,20
64M.Đ.V.31.05.1976.ZAGREB11,40

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE

 2.1. stručni referent II. 

Dana 21. rujna 2023. godine, kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
7N.N.25.01.1993.ZAGREB9,00
25J.M.07.11.1974.ZAGREB9,15
45B.C.15.05.1997.ZAGREB9,30
55D.M.30.04.1990.ZAGREB9,45
62Lj.L.29.05.1970.ZAGREB10,00
72V.P.19.02.1973.ZAGREB10,15
76V.K.01.05.1995.SVETA NEDJELJA10,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr