Poziv na razgovor za radno mjesto 7.1. stručni referent II, 7. Sektor za vještačenje, Područni ured u Zagrebu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. 07. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Tvrtkova 5, Zagreb, soba br. 9, prizemlje

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

7. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

7.1. stručni referent II. – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 12.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
6I.A.1998.ZAGREB9,00
8N.N.1993.ZAGREB9,15
10A.S.1998.GLINA9,30
11T.Č.1964.ZAGREB9,45
16S.F.1966.ZAGREB10,00
39A.M.M.1973.ZAGREB10,15
44B.C.1997.ZAGREB10,30
53S.B.1987.ZAGREB10,45
54D.M.1990.ZAGREB11,00
56P.Ž.1986.ZAGREB11,15
61LJ.L.1970.ZAGREB11,30
63T.L.1990.ZAPREŠIĆ11,45
66S.M.1972.ZAGREB12,00
73V.P.1973.ZAGREB12,15
77V.K.1995.SVETA NEDELJA12,30
79I.K.1992.ZAGREB12,45

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr