Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 11, Sektor za vještačenje, Područni ured u Rijeci

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/11, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. 09. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

 

Rijeka, Lošinjska 16, II. kat, soba br. 408.

 

 

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

 

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

 

2.1. vještak-specijalist– 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 13.11.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJAMJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA
2.M.L.K.16.5.1984.Varoš 48, Pula10,30
4.M.L.Š.12.1.1982.Bujska 18, Rijeka10,45
7.M.B.19.4.1963.Veli Kijec 13, Omišalj11,00

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr