Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 11, Sektor za vještačenje, Područni ured u Zagrebu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/11, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. 09. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

 

Zagreb, Radnička cesta 1, V. kat, soba br. 517.

 

 

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

 

4. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

 

4.1. vještak-specijalist– 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 20.11.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJAMJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA
3.A.V.21.12.1967.Plemićeva 2, Zagreb9,00
6.N.K.02.11.1981.Eisenhuthova 6, Zagreb9,15
8./11.M.Č.J.18.02.1971.Gospodska ulica 28, Zagreb9,30

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr