Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 35, Središnji ured, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/35, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19. 10. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

 

Zagreb, Radnička cesta 1, VII. kat, soba br. 719.

 

 

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

 

 

  1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE,

RAČUNOVODSTVO I NABAVU

 

1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 20.11.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJAMJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA
2.I.K.12.5.1977.Ivana Šibla 4, Zagreb9,00

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr