Poziv na razgovor JN Klasa: 37 – Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/37, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Zagreb, A. Mihanovića 3, soba br. 117

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 2. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

2.1. viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 11.12.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
2V.T.Š.19.10.1987.ZAGREB8,30
5K.G.19.03.1976.POLJANA ČIČKA8,45
7L.V.14.03.1986.ZAGREB9,00
10I.P.19.12.1989.ZAGREB9,15
11J.Ć.23.04.1980.ZAGREB9,30
12S.J.02.10.1982.KRIŽEVCI9,45
13D.M.08.08.1966.ZAGREB10,00
14Ž.K.09.04.1985.ZAGREB10,15
16V.G.08.06.1988.SAMOBOR10,30
20S.P.25.11.1991.VISOKO10,45

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr