Poziv na razgovor JN Klasa: 37 – Sektor za profesionalnu rehabilitaciju

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/37, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Zagreb, A. Mihanovića 3, soba br. 117

– sljedeći kandidati za radna mjesta kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu (psiholog) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

Dana 12.12.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
15Ž.K.09.04.1985.ZAGREB8,30
18E.V.22.07.1973.ZAGREB8,45

2. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

2.2. stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
4K.G.19.03.1976.POLJANA ČIČKA9,00
6L.V.14.03.1986.ZAGREB9,15
8I.O.04.12.1994.SESVETE9,30
9T.J.22.05.1990.ZAGREB9,45
19M.Š.03.04.1996.SAMOBOR10,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735; e-mail: ivucinic@zosi.hr